Inschrijving en contributie

Wilt u lid worden van de Badminton Club Hazerswoude dan kan dat uiteraard. Dit gebeurt door het invullen van een inschrijvingsformulier en deze in te leveren bij iemand van het bestuur. U kunt hier een inschrijfformulier (PDF document) downloaden, printen en vervolgens invullen. Het ingevulde formulier kunt u dan, voorzien van een pasfoto, op een van de speeldagen aan een van de bestuursleden overhandigen.

In de onderstaande tabel vindt u de contributiebedragen. De contributie wordt in januari voor het hele kalenderjaar in rekening gebracht. Als u in de loop van het jaar lid wordt, wordt de contributie berekend over de resterende maanden van het jaar. Tijdens de zomervakantie  is de Landvliethal gedurende 6 weken gesloten.

Wilt u zich afmelden als lid? Opzegging van het lidmaatschap door het lid of junior-deelnemer kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Dit dient eveneens schriftelijk te geschieden. Indien het lidmaatschap door opzegging door het lid in de loop van het jaar eindigt, blijft evenwel de jaarbijdrage voor dat gehele kalenderjaar verschuldigd.

Contributietabel    
Gezinscontributie incl. max. 2 junioren  G €     175,00
Seniorlid  S €     110,00
Juniorlid  J €       70,00
Extra gezinslid boven 18  E+ €       50,00
Extra gezinslid t/m 18  E- €       25,00